Kundalini Energie 2

Geschreven op zondag 4 september 2005

 
Homepage
 
Begeleiding
 
Tarieven
 
Transformatie
 
Transformatie
 
Links
 
Contact
 
 

Op deze pagina kan je meer lezen over Kundalini energie. De teksten die op deze pagina staan komen van het internet af. Omdat ik zelf te maken kreeg met Kundalini energie maar er op dat moment verder niet echt iets over wist, ben ik op zoek gegaan naar meer informatie voor mezelf. Misschien heb je hier iets aan? Op de vorige pagina zijn mijn eigen ervaringen en gedachtes te lezen over Kundalini energie.

Kundalini Energie staat voor:

Een Transformerende Kracht
Een zeer krachtige liefdesenergie
Sexuele energie (Tantra)
Een spiritueel ontwaken of bewustworden
Je Oerkracht

Wat is Kundalini Energie?
Kundalini is een Sanskriet woord, dat "opgerold" betekent. Het duidt op de energie die traditioneel gezien, drie-en-een-half keer opgerold ligt aan de basis van onze ruggegraat. Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording. Het opstijgen van de energie door de aanwezige chakra's of zenuwknopen, kan het beste geleidelijk gebeuren, omdat het met allerlei sterke ervaringen gepaard kan gaan.

Ons medische symbool, de aesculaap, is afgeleid van het oorspronkelijke symbool voor Kundalini-energie, dat staat voor het zelf-helend mechanisme. De twee slangen symboliseren de twee wegen waarlangs de energie opstijgt langs onze ruggegraat, de vleugels voor de staat van verlichting, die we bereiken wanneer Kundalini onze hersenen bereikt: Het ontwaakte bewustzijn.

De kosmische opstijgende kracht wordt ook wel Shakti genoemd, oftwel de Godin, die zich op onze kruin verenigt met de God Shiva, die staat voor de kracht van het bewustzijn die zich van boven naar beneden beweegt. Kundalini-energie is een reservoir van psychische kracht, in zijn grofste verschijningsvorm sexuele energie, die zich na opwekking tot allerlei vormen kan ontwikkelen. Fysiek of psychisch trauma kan vaak de oorzaak zijn van een plotseling wakker worden van de energie. Het tegenhouden of onderdrukken van het proces is nooit gezond en kan zelfs gevaarlijk zijn.

bron: Guido ten Berge voor www.spiritueeltrefpunt.nl

Het woord kundalini betekend 'opgerold' en stelt de eeuwige energie voor. Dit wordt door een slang Uroboros uitgedrukt, die in haar eigen staart bijt. Deze slang die bij de meeste mensen nog in een slaaptoestand verkeerd is aanwezig in de basis van onze wervelkolom. De kundalini energie is de latente vrouwelijke energie of wel Goddelijke levenskracht (Shakti).

Het is een uitgebreide potentieel aan psychische energie, die in elk atoom en kern van het universum aanwezig is. De kundalini energie wacht om uit zijn onbewuste staat gewekt te worden. Het is een bij de meeste mensen latent aanwezige oerbron van energie. Als deze energie wordt opgewekt, brengt dit vaak een geestelijke transformatie teweeg. Het is een vrouwelijke roterende, wervelende psychische energie die wil ontsnappen aan de beperking waarin ons bewustzijn zich bevindt. Kundalini yoga is de yoga die kan helpen ons uit deze slaaptoestand te laten ontwaken.

Als wij in staat zijn ons gevoel te laten spreken, staan we het dichtst bij de natuur ofwel ons Zelf. De kundalini energie heeft dan pas het vierde chakra ofwel het hartcentrum bereikt. Het vrijmaken van de mens zal het vierde en vijfde en de volgende chakra's in beweging brengen. Vrijmaking zal nooit kunnen berusten op dogma's, godsdienst of wetenschappelijke argumenten. In de absolute wereld is alles compleet en wordt het een en dezelfde energie ofwel bewustzijn.

De een noemt dit God de ander noemt dit Boeddha (gewaarzijn). Echter, in elk opzicht zijn wij wezenlijk volmaakt. We kunnen niets aan deze volmaaktheid toevoegen dus ook geen zinloze oefeningen. Waar het enkel om gaat, is het ontwaken in de ene geest. Of je dit streven nu vervult in een enkele gedachtenflits, of na vele levens van ontwikkeling, de verwerkelijking zal zonder gradaties een en hetzelfde zijn.

je verzetten of tegenhouden van deze energie:
Ons zenuwstelsel kan deze hogere energie niet aan als wij hier niet op zijn voorbereid. Ons fijne zenuwstelsel zou kunnen verbranden en we kunnen mentaal en psychisch blijvend beschadigd raken. . Wanneer de Kundalini-energie zich gaat manifesteren, gaat deze dwars door de psychische centra heen, wat niet helemaal ongevaarlijk is.

Uitleg membraamtabelfoto:

Onze kundalini energie komt in een harmonische werking door met de eerste drie onderste chakra's te oefenen, door deze op gelijke wijze activeren. Er dient eerst een evenwicht gevonden te worden met betrekking tot deze chakra's. Noch de driften, de sensualiteit, de ratio of onze emoties mag de overhand hebben. Onze energie is afhankelijk van de werking van het totale hart membraan, waarvan ons hart het centrum is.

Bij een gelijke boven- en onderdruk zal het hartmembraan in harmonie vibreren. Op deze wijze wordt een harmonische werking verkregen tussen hoofd (controle) - torso (functies) - onderlichaam (bewegelijkheid). Dit realiseren wij door vragen (openstaan) - accepteren (waarheid) - geven (durven zijn) - scheppen (handelen).

Bij ontwaken van de kundalini energie (Uroboros), zoekt deze energie zich een weg via het fijne zenuwstelsel in de ruggengraat naar onze kruinchakra. In verbinding met het hogere geeft dit de mogelijkheid tot vereniging met het alles omvattende zuivere bewustzijn (Shiwa) wanneer het opstijgt door elk chakra. Het is het punt van verlichting en onze absolute bevrijding.

Het geeft hier een transcenderend licht van bewustzijn, dat zich beweegt van het eerste naar het zevende Chakra. Chakra's zijn draaiende kolken van bewustzijnspotentiëlen die via de nadi's, het meest fijnstoffelijke en zeer fijne etherische zenuwstelsel met ons lichaam zijn verbonden. We dienen zeer voorzichtig te zijn om deze krachten voortijdig te wekken.

bron: http://home.planet.nl/~bramjans/Alchemie.html

Alchemie van de Seksuele energie:
Liefde is de kosmische motor van het universum. Leven is Liefde en Liefde is God. Onderling uitwisselbare woorden. Wij zijn Liefde. De grote waarheid van het leven is dat onze ziel op aarde is geïncarneerd om Liefde te ervaren. Alles in het leven draait om Liefde. Tussen man en vrouw is deze het sterkst merkbaar in de seksualiteit. Hierin kan de ziel zijn hoogste vervulling vinden en zijn alle ingrediënten aanwezig om de eenheid met God te kunnen ervaren. Intieme vereniging behoort dan ook tot de meest beleefde piekervaringen van de mens. Transcendente momenten van grote schoonheid, diep inzicht en groot geluk.

Ofschoon ons leven een breed gebied bestrijkt, vormt de seksualiteit vanwege zijn immense kracht het belangrijkste groei-element erin. Dit houdt verband met het feit, dat de seksuele kracht voortkomt uit de kundalini-energie, dat het fundament is van ons leven. Wie deze kracht beheerst, beheerst het leven. Helaas is in onze westerse cultuur door de invloed van de kerk de seksualiteit in de taboesfeer terechtgekomen, waardoor er veel frustraties zijn ontstaan. Daardoor vormen seksuele blokkades vaak de hardnekkigste hindernissen ter voleinding van onze levensdoelen.

Sommige oosterse culturen hebben hier minder last van gehad. Hierdoor konden zich daar Tantra en Healing Tao ontwikkelen. Dit zijn duizenden jaren oude tradities, die zich bezighouden met deze zeer krachtige liefdesenergie, om daarmee het hoogst mogelijke doel van het leven te bereiken, namelijk de absolute gelukzaligheid, godservaring en verlichting. Vanwege de grote kracht ervan zijn hiermee relatief snel resultaten te bereiken. Positieve maar ook negatieve. De weg van excarnatie, verlichting of de weg van incarnatie, materialisatie. Het is niet ongevaarlijk hiermee zonder voldoende inzicht te gaan experimenteren. Dit vraagt om een groot bewustzijn en dito gevoel voor verantwoordelijkheid.

Tantra en Tao levert ons de mogelijkheden, om seksuele- of liefdesenergie op te wekken en tot grote hoogte op te voeren, om deze vervolgens gedurende het orgasme langs de ruggegraad te doen opstijgen naar het kruinchakra. Zij activeert op haar weg onze chakra's en vindt bij het kruinchakra, aansluiting bij het kosmische niveau, waar de geestelijke vereniging tussen Shakti en Shiva plaats vindt. Het hemelse huwelijk. Dit transformatieproces wordt de alchemie van de seksuele energie genoemd.

Juiste en regelmatige toepassing van deze manier van vereniging, leidt geleidelijk aan tot een beheerste opwekking van de kundalini-energie, met de daarmee verbonden heldere zintuiglijke vermogens en tenslotte tot verlichting. Hierbij vormt Tantra voor mijn gevoel de vrouwelijke kant met de symboliek, rite, erotiek en schoonheid, terwijl Tao meer de mannelijke kant vervult met technieken, oefeningen en inzichten.

Voor de vrouw zowel als voor de man is de techniek van de Healing Tao gericht op transformatie van seksuele energie naar geestelijke vermogens, zoals helder zien, horen, voelen en weten en fysieke gezondheid. Voor de man speelt hierbij een bepaalde techniek een belangrijke rol, die niet zo eenvoudig is aan te leren en tot de esoterische- (=geheime) leer van de Tao en Tantra behoort.

Dat is de vaardigheid de ejaculatie te ontkoppelen van het orgasme. Dit is belangrijk, omdat het zaad van de man zeer energetisch is. Verlies hiervan kan voor de man tot een negatieve energiebalans leiden bij het vrijen. Dit kan nog erger worden als hij door gebrek aan energie na daad zich omdraait en gaat slapen. Hierdoor wordt een essentieel onderdeel van de alchemie, "de Afstemming" overgeslagen, waardoor de transformatie niet goed kan plaatsvinden. Een belangrijk deel van de taoïstische oefeningen, voor zowel de vrouw als de man, zijn dan ook gericht op het verwerven van deze vaardigheid.

bron: onbekend van internet Kundalini en Relaties

Het niveau van Energie en Bewustzijn.

De Nieuwe Mens - de ontwaakte mens - werkt met een volledig ontwaakte Kundalini stroom. Het creatieve vuur beweegt vrijelijk langs zijn ruggengraat. Dit betekent dat het leren vasthouden, handhaven en in evenwicht brengen van de energiestroom binnenin jullie systeem de belangrijkste zelfhulp techniek zal zijn die de Nieuwe Aarde mens zal leren.

Het Kundalini vuur is krachtig en creatief. Oude Aarde mensen schakelden het uit om te functioneren zoals ze deden, in routine en op oncreatieve wijze. De Nieuwe Aarde Mens heeft het Fysieke en Spirituele Kundalini circuit herverbonden, en werkt met een hoge krachtige energetische stroom of lading.

Dit betekent, geliefden, dat je manieren en middelen zult moeten vinden om deze energieën te beheersen, controleren en in evenwicht te brengen. Want als ze "overstromen" kunnen ze afmattend en uitputtend zijn en ertoe leiden dat je op een of andere manier het evenwicht verliest. Maar, wanneer je leert de stroom in evenwicht te houden, zul je zulk een grote extase en vreugde in je nieuwe staat van zijn ervaren.

Als Hogere Wezens van Licht, zullen ook je relaties de Nieuwe Energieën weerspiegelen. Jullie zullen partners kiezen gebaseerd op energetische en spirituele compatibiliteit, eerder dan enkel fysieke aantrekking. En je zult deze energetische verbinding in je Hart en Ziel voelen, eerder dan enkel het verstand en het lichaam.

Je zult weer een oude kunst leren van verbinding in liefdevolle en erotische relaties via de stroom van energieën. En het vermengen en fuseren van jullie energieveld in een eenheid die spiritueel extatisch alsook fysiek heuglijk is. En je zult elkaar steunen en liefhebben op wonderbaarlijke wijzen die je je nu alleen maar kunt inbeelden. Wanneer je deze technieken meester bent zul je ondervinden dat je relaties al dat worden wat je wenst. Een verbinding van energie en geest evenals het fysiek lichaam.

De volgende symptomen zijn veel voorkomende manifestaties van vrijgekomen Kundalini-energie:

- Spiertrekkingen, krampen of spasmen. - Sterke energiestromingen of immense electriciteit die door het lichaam circuleert. - Jeukende, trillende, prikkende, tintelende, stekende of kriebelende sensaties. - Intense hitte of koude. - Onvrijwillige lichaamsbewegingen (komen vooral voor tijdens meditatie, rust of slaap): schokken, trillen, bibberen; het gevoel door een innerlijke kracht in houdingen te worden geduwd, of het lichaam op een ongebruikelijke manier bewegen. (kan verkeerd gediagnosticeerd worden als epilepsie, restless legs syndrome (RLS) or PLMD) - Veranderingen in eet- en slaappatronen. - Episoden van extreme hyperactiviteit of juist overweldigende moeheid (sommige mensen met ME of het chronisch vermoeidheidssyndroom ervaren een Kundalini-ontwaken) - Geïntensifeerde of verminderde sexuele lust. - Hoofdpijnen, druk op de schedel. - Versnelde hartslag, pijnen op de borst. - Spijsverteringsproblemen. - Gevoelloosheid of pijn in de ledematen (vooral linkervoet en -been) - Pijnen en blokkades op wat voor plek dan ook; vaak in de rug en nek (veel gevallen van fybromyalgie zijn Kundalini-gerelateerd) - Emotionele uitbarstingen; snelle stemmingswisselingen; buitenproportionele perioden van verdriet, angst, woede of depressie, schijnbaar zonder oorzaak. - Spontane vocalisaties (inclusief lachen en huilen) - net zo onbedoeld en oncontroleerbaar als hikken. - Het horen van een intern geluid of geluiden, meestal beschreven als een fluit, trommel, waterval, fluitende vogels, zoemende bijen; maar het kan ook klinken als bulderende, ruisende of donderende geluiden of als oorsuizingen. - Geestelijke verwarring; moeite met concentreren. - Veranderde bewustzijnsstaten; verhoogd bewustzijn; spontane trancestaten; mystieke ervaringen (wanneer het geloofssysteem van de persoon teveel bedreigd wordt door deze ervaringen, kan dit leiden tot psychose en grootheidswaan) - Hitte, vreemde activiteit en/of ervaringen van gelukzaligheid in het hoofd, vooral rond de kruin. - Ecstase, gelukzaligheid en perioden van immense vreugde, liefde, vrede en compassie. - Paranormale ervaringen: buitenzintuiglijke waarnemingen; lichaamsuittredingen; herinneringen aan vorige levens; astraal reizen; direkte bewustwording van aura's en chakra's; contact met spirituele gidsen d.m.v. innerlijke stemmen, dromen of visioenen; helende krachten. - Toegenomen creativiteit: nieuwe interesse in zelfexpressie en spirituele communicatie d.m.v. muziek, kunst, poezie etc. - Toegenomen begrip en gevoeligheid: inzicht in de eigen essentie; dieper begrip van spirituele waarheden; byzonder bewustzijn van de omgeving (inclusief "vibraties" van anderen) - Verlichtingservaringen: een direkt weten van een grotere realiteit; transcendent bewustzijn.

Kleine update 2009:

Wat ik in de afgelopen jaren ook heb ervaren is dat op momenten dat ik deze kundalini energie heel sterk voel, meestal rond mijn zonnevlecht of onderaan mijn rug, dat mijn twin aan mij denkt of met mij bezig is. Een enkele keer heb ik hier ook bevestiging van gekregen en ontving ik op die momenten sms'jes, e-mail of zag ik hem weer online komen op Msn. Ook voel ik deze energie heel sterk rond mijn zonnevlecht als mijn twin sex heeft met andere vrouwen, zichzelf of over mij fantaseert.

Kleine update 2010:

Andere momenten waarop ik deze Kundalini / Sexuele Energie voel is de week voordat ik ongesteld moet worden maar ook op momenten bij een Nieuwe Maan en Maansverduistering. Meestal is het m.b.t. tot die Maansveranderingen een heel heftig gevoel, Te heftig kan ik wel zeggen en dit is niet altijd even prettig. Het laat me naar adem happen, levert schokken in mijn lichaam op en geeft een ongelooflijk sexueel gefrustreerd gevoel. Ook na een ontlading blijft dit gevoel sterk aanwezig.

 

Opgeven betekent niet altijd dat je te Zwak bent om Door te gaan, maar Sterk genoeg bent om Los te laten...